Wyszukiwarka
miejscowość:

rodzaj obiektu:

region:


Rozwiń rozwin

Urlop w Polsce
Znajdź na mapie
Panel użytkownika
login:

hasło:


( nie pamiętasz hasła? )( załóż konto )
Regulamin
Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy właścicielem witryny i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.

1. Charakter i cele witryny Polska-Urlop.pl

Witryna Polska-Urlop.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oraz osób prywatnych oferujących usługi noclegowe w Polsce.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Aby dodać do bazy Polska-Urlop.pl swoją ofertę noclegową należy dokonać bezpłatnej rejestracji, po czym zalogować się do Panelu użytkownika umożliwiającego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Polska-Urlop.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej polityce prywatności oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie Polska-Urlop.pl:

- zgadzasz się dostarczyć informacji prawdziwych, kompletnych i aktualnych,

- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,

- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego,

- zobowiązujesz się do wstawienia odnośnika wyłącznie do strony domowej obiektu. Odnośniki
do innych stron oferujących noclegi będą usuwane,

- zobowiązujesz się do nie wstawiania w opisach odnośników i numerów telefonu. Do tego celu wyznaczone są odpowiednie pola.

- zobowiązujesz się do wstawiania tekstu niesformatowanego. Dopuszcza się stosowanie
znaczników pogrubienia tekstu oraz tekstu pochylonego .

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis Polska-Urlop.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny Polska-Urlop.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Polska-Urlop.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie za pomocą formularza kontaktowego.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Polska-Urlop.pl taką jaka jest.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Polska-Urlop.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Polska-Urlop.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na tej witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

9. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Polska-Urlop.pl

Zgadzasz się, że serwis Polska-Urlop.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników.

Strona główna | Wyszukiwarka | Miejscowości | Opinie | Oferta |FAQ | Mapa strony | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt

Copyright © 2008-2011 Polska-Urlop.pl

Sedecznie zapraszamy do zapoznania się z promocjami w poniższych regionach
Beskidy Bieszczady Góry Świętokrzyskie Karkonosze Kaszuby Pieniny Pojezierze Pomorskie Półwysep Helski Sudety Tatry i Podhale Warmia i Mazury Wybrzeże Bałtyckie